post

Projekt ,,Daj NAM szansę”.

 

 

Misja:

Projekt ,, Daj NAM szansę” został stworzony dla poprawy sytuacji nieletnich matek przebywających w Domach Dziecka.

Podstawowym celem Projektu jest udzielenie wsparcia nieletniej mamie, uniemożliwienie rozdzielenia nieletniej mamy z jej dzieckiem, dążenie do budowania prawidłowych relacji matka-dziecko, przygotowanie do odpowiedzialnego macierzyństwa oraz usamodzielnienie się w dorosłym życiu. A także umożliwienie edukacji, aby każda matka mogła ukończyć szkołę i zdobyć zawód. Naszym celem jest również pokazanie młodej mamie, że jest ważna i NIE JEST SAMA, że są ludzie gotowi jej pomóc w trudnej sytuacji.

Wizja:

Zbudowanie nowoczesnego ośrodka dla małoletnich matek z całodobową opieką.

Kompleksowe zabezpieczenie potrzeb bytowych, edukacyjnych i wychowawczych. Zapewnienie pomocy psychologicznej oraz opieki zdrowotnej.

Jak to wygląda dotychczas?

  1. Choć w myśl przepisów małoletnie matki mają prawo do kontynuowania nauki, a szkoła powinna im to ułatwić w praktyce różnie z tym bywa. Zdarza się niejednokrotnie, że są zmuszone do opuszczenia szkoły.

  2. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej małoletnie matki z dzieckiem powinny być umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, jednak ze względu na brak dostatecznej liczby ww. rodzin małoletnie wychowanki są umieszczane gdzie się da. Trafiają do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, gdzie przebywają z tzw. trudną młodzieżą. Taka zmiana środowiska nie wpływa pozytywnie na sytuację młodej mamy. Realia są takie, że wychowankowie MOW-u wciągają nieletnią mamę w swoje szeregi, a ona mimo wcześniejszej chęci sprawowania opieki nad dzieckiem, porzuca je.

Projekt ,, Daj NAM szansę’’:

W 2016 roku Fundacja Pomocy Dzieciom Humana rozpoczęła wdrażanie projektu ,, Daj NAM szansę”, który jest skierowany do nieletnich matek z domów dziecka. Celem jest zbudowanie ośrodka z całodobową opieką dla młodych mam z dziećmi, bądź też spodziewających się dzieci. Stwórzmy dla nich dom połączony ze żłobkiem i pełną całodobową opieką. Wszystko po to, aby uniknąć nawet czasowego przekazania pieczy nad dzieckiem innej osobie. MAMA jest dla dziecka największym źródłem miłości i bezpieczeństwa. A jeśli sama jest jeszcze dzieckiem, to warto udzielić jej wsparcia.