1

Statut Fundacji Pomocy Dzieciom Humana
Pobierz i zapoznaj się z naszym statutem. Jest to dokument określający obszar w jakim możemy funkcjonować. Nasza konstytucja.
Pobierz/ Drukuj.plikdopobrania


 

Wniosek o założenie subkonta

Gotowy do wypełnienia wniosek, aby uzyskać subkonto w naszej Fundacji.
Pobierz/ Drukuj.


 

Zaświadczenie Lekarskie

Wniosek do wypełnienia dla lekarza w celu uzyskania statusu naszego podopiecznego w Fundacji.
Pobierz/ Drukuj.


Podsumowanie Roku 2015


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 Pobierz/ Drukujplikdopobrania


Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego.
Pobierz/ Drukuj
plikdopobrania


Rachunek zysków i strat.
Pobierz/ Drukujplikdopobrania


Bilans całoroczny za 2015 rok.
Pobierz/ Drukuj. plikdopobrania


Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego

Jeżeli chodzi o sprawozdania to proszę poszukać według naszych danych przykład jest poniżej: