1

Prezes Zarządu Fundacji – Sandra Włodarczyk


Rada Fundacji:
Przewodnicząca – Dagmara Natalia Masklak
Członek – Anna Alina Lisowska