1
Przekaż darowiznę pieniężną

Darowizny mogą odliczyć osoby fizyczne, a także spółki osobowe od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:
Bank: Bank Spółdzielczy
Numer konta: 34 8407 0003 0326 0667 2000 0001